Aanschaf en Installatie

1U schaft een LoJack systeem aan via een verzekeringsaanbieding, bij een geautoriseerde LoJack Direct dealer of rechtstreeks bij LoJack.

2Binnen 2 werkdagen wordt u benaderd door de planningsafdeling voor het maken van een installatie-afspraak. De inbouw vindt normaliter binnen twee weken na ontvangst van de opdracht plaats.

3Uw LoJack systeem wordt ingebouwd bij u op locatie of bij uw dealer. Het onzichtbaar inbouwen en testen neemt ruim een uur in beslag.

4Binnen 2 werkdagen na installatie ontvangt u het LoJack certificaat van installatie. Dit certificaat kunt u aan uw tussenpersoon, assuradeur of verzekeraar overleggen

Doorlopend beveiligd

5Het LoJack systeem in uw voertuig is 24 uur per dag 7 dagen per week waakzaam. U hoeft het systeem nooit in- of uit te schakelen.

6Voor alarmmelding en opvolging is een abonnement op de LoJack dienstverlening benodigd. Na het toezenden van het LoJack certificaat start het abonnement automatisch. Enkele weken voordat uw abonnementsperiode eindigt, zenden we u een herinnering per e-mail. Indien u niet aangeeft het abonnement stop te willen zetten, wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Hiervoor ontvangt u een factuur. De kosten van het abonnement bedragen EUR 126,- excl. BTW per jaar.

Diefstal en Veiligstelling

7Indien uw voertuig is ontvreemd, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de LoJack meldkamer. Na verificatie van uw gegevens wordt uw melding doorgezet naar het LoJack netwerk.

8Een medewerker van de LoJack opsporingsorganisatie begeleidt u in het doen van aangifte. De aangifte zorgt ervoor dat we samen met politie en (buitenlandse) partners uw melding kunnen behandelen.

9Via het LoJack netwerk worden signalen naar uw voertuig gezonden om het LoJack systeem in uw voertuig te activeren. Zodra uw systeem is geactiveerd, zendt uw voertuig voortdurend radiopulsen uit. De LoJack meldkamer ontvangt deze radiopulsen en brengt het opsporingsteam op de hoogte.

10Het opsporingsteam heeft speciale apparatuur in de auto om de radiopulsen te kunnen ontvangen en op basis van deze pulsen de locatie van uw voertuig uit te peilen. Ook een aantal voertuigen van de politie beschikken over deze apparatuur.

11Zodra uw voertuig is gelokaliseerd wordt deze, eventueel met behulp van politie, veiliggesteld.